Integraatiot

Yhteentoimivuus järjestelmien välillä

Integraatiolla tarkoitetaan eri teknologioilla tai alustoilla toteutettujen ohjelmistojen tai järjestelmien koordinointia. Tällä tavalla useat ohjelmistot muodostavat yhden kokonaisuuden, jossa tieto siirtyy helposti järjestelmästä toiseen. Integroinnin ansiosta voit vähentää manuaalista työtä ja säästää sekä aikaa että kustannuksia. Toiminnallisen integroinnin avulla tiedonsiirto on niin saumatonta, että käyttäjä ei edes huomaa ohjelmistossa käytettyä integraatiota.
Aika- ja kustannussäästöjä
CRM-järjestelmä on helppo tapa seurata yrityksesi tuloksia ja tavoitteita. Hankkimalla yhden yhtenäisen asiakasnäkökulman voit kehittää olemassa olevia asiakassuhteita entistä tärkeämmiksi. Tämä parantaa myös yrityksesi tuottavuutta ja suorituskykyä.
Laskutus/tietovirheiden vähentäminen
Kun markkinatrendit muuttuvat, uusien potentiaalisten liidien löytäminen ja olemassa olevien asiakkaiden säilyttäminen on välttämätöntä. Yrityksen luoma asiakasdata toimii erinomaisena työkaluna tulevien markkinointistrategioiden toteuttamisessa. Näin voit maksimoida oman yrityksesi potentiaalin mainonnan ja markkinoinnin maailmassa.
Käsityön vähentäminen
Panostamalla palvelun laatuun onnistut alentamaan käyttökustannuksia. Tarjoamalla nopeamman positiivisen asiakaskokemuksen voit optimoida yrityksesi resurssit ja auttaa teknikoita virtaviivaistamaan työtään.
Turvallisuus
Nyt on aika uudistaa perinteistä taloushallintoa ja vähentää toimintakuluja ja taloushallinnon monimutkaisuutta. Automatisoimalla prosesseja voit lisätä tehokkuutta merkittävästi.
Mistä tiedän, että tarvitsen integraatiota?
Integroinnin tarve syntyy, kun olemassa olevan järjestelmän toimivuudessa havaitaan puutteita. Kahden menetelmän käyttäminen on aikaa vievä ja tehoton ratkaisu pidemmällä aikavälillä. Useiden järjestelmien yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi säästää arvokasta aikaa ja yksinkertaistaa manuaalista työtä. Esimerkkinä näiden kahden järjestelmän yhteensovittamisesta on tilaus- ja laskutusjärjestelmien integrointi. Tällöin tilausjärjestelmä siirtää tilaustiedot automaattisesti suoraan laskutusjärjestelmään, josta järjestelmä lähettää automaattisesti laskun asiakkaalle. Tekninen integraatio voi syntyä, jos jokin järjestelmän osa on vanhentunut tai uusi päivitys ei ole enää yhteensopiva nykyisen järjestelmän kanssa. Tiedonsiirron viiveestä johtuen verkkokaupan saldot voivat olla ristiriidassa todellisten varastoarvojen kanssa. Asiakkaan verkkokaupasta tilaama tuote voi olla loppuunmyyty, vaikka tuote olisi vielä kaupan kuvastossa. On aika harkita ohjelmistointegraatiota tarpeettoman turhautumisen ja lisäkustannusten välttämiseksi asiakkaalle ja yritykselle. Toiminnallisen integroinnin ansiosta ohjelmisto pysyy ajan tasalla ja on helpompi ylläpitää tulevaisuudessa.
Kiinnostunut palveluistamme?